Verhalen vertellen en vragen stellen

Verhalen vertellen en vragen stellenTamar Kopmels

Dit nieuwe boek biedt pabostudenten een vakdidactiek om Levensbeschouwing en Geestelijke Stromingen te geven op de basisschool, vanuit een eigentijdse visie op leren, passend bij de huidige samenleving. 

Docent? Bestel nu een beoordelingsexemplaar »

Ga naar het extra materiaal bij het boek »

beoordelingsexemplaar exclusief bij noordhoff

beoordelingsexemplaar exclusief bij noordhoff

gratis voor docenten

gratis voor docenten

bezorging binnen 2 dagen

bezorging binnen 2 dagen

geen verzendkosten

geen verzendkosten

noordhoff marktleider hoger onderwijs

noordhoff marktleider hoger onderwijs

Verhalen vertellen en vragen stellen

Verhalen vertellen en vragen stellen bestaat uit twee delen. Deel A, 'Vakdidactiek Levensbeschouwing en Geestelijke Stromingen' biedt studenten een model en praktische handreikingen voor het begeleiden van levensbeschouwelijk leren van leerlingen. Het gaat hierbij zowel om de didactische als de pedagogische competentie van leerkrachten op dit terrein. Deel B, 'Verhalen en vragen', bevat zestig verhalen met vragen uit de Geestelijke Stromingen over de negen belangrijkste levensvragen. Deze kunnen zowel gebruikt worden als inspiratie voor het eigen levensbeschouwelijk profiel van de student, als voor het lesgeven aan leerlingen.

Een voorproefje van Verhalen vertellen en vragen stellen kunt u hier bekijken.

Docent? Bestel nu een beoordelingsexemplaar »
  • het enige didactiekboek dat levensbeschouwelijk leren koppelt aan Geestelijke Stromingen;
  • oog voor de culturele diversiteit van onze samenleving;
  • geschikt voor pabo’s van alle levensbeschouwelijke gezindten;
  • verbindt de ontwikkeling van de professionele identiteit van de student aan zijn rol als begeleider van de identiteitsontwikkeling van leerlingen
  • uitgebreide digitale ondersteuning voor student en docent.

Productdetails

Auteurs Tamar Kopmels
Taal Nederlands Pagina's 350
Uitgegeven 2016 Druk 1
ISBN 9789001809355

Wat vinden andere docenten?

Over de auteur

Drs. Tamar Kopmels is theoloog en filosoof en is sinds 1998 werkzaam op het terrein van levensbeschouwelijke educatie. Zij werkte onder andere als pabo-docent Levensbeschouwelijk Onderwijs aan de Hogeschool Domstad, was (hoofd)redacteur van diverse onderwijsmethodes en werkte mee aan allerlei publicaties voor het basisonderwijs. Kopmels is hoofdredacteur van Kleur op school en geeft nascholing en advies op het gebied van levensbeschouwelijke educatie en identiteit.

 

Ze ontwikkelde en redigeerde honderden lessen over levensbeschouwelijk leren als (hoofd)redacteur van diverse methodes en werkte mee aan diverse publicaties voor het basisonderwijs. Kopmels  is hoofdredacteur van Kleur op school en verzorgt als zelfstandige nascholing en advisering op het gebied van levensbeschouwelijke educatie en identiteit.Het boek bevat een bijdrage van drs. Marietje Beemsterboer. Zij is leerkracht basisonderwijs en werkt aan een promotieonderzoek naar de omvang en betekenis van islam op islamitische basisscholen.

De kennis over de zes Geestelijke Stromingen op deze website is geschreven door Margriet Elschot. De toetsvragen zijn ontwikkeld door Dorien Uittenbogaard en de illustraties zijn verzorgd door Margreet de Heer.